Akty prawne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 3/2020r. w sprawie zmian do planu finansowego na rok 2020

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 03 /2020 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dn. 02.09.2020r. W sprawie: &nbs

Z A R Z Ą D Z E N I E n r 02/2020 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dn. 02.01.2020r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego GOK Cisek na rok 20120

Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr XXXV/211/2018 RADY GMINY CISEKz dnia 11-06-2018 r . w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 1/2019 cennik DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dnia 03.06.2019r. w spr. stawek za wynajem

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 1/2019 cennik DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dnia 03.06.2019r. w spr. stawek za wynajem Sali i świetlicy wraz z zapleczem i węzłem sanitarnym w GOK &nbs

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 03 /2017 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dn. 28.01.2017r. W sprawie: Wprowadzenia zmiany do planu finansowego GOK na rok 2017r

Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje: :

Z A R Z Ą D Z E N I E n r 01/2017 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dn. 02.01.2017r w sprawie wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2017

W sprawie: Wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2017 Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje: § 1 Z dniem 02.01.2017r wprowadzam&nb

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 02/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku z dn. 02.01.2017r. W sprawie: wypłacania i rozliczania zaliczek w GOK Cisek

Na podstawie rozporządzenie ministra finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (DzU nr 116, poz. 783), wydane na podstawie art. 28 ustawy z 30 czerwca 2005 r....

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 03/2015

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 03/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dn. 30.06.2015r. W sprawie:

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 02/2014

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 02/2014 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dn. 25.08.2014r. W sprawie: Wprowadzenia zmiany do planu finansowego GOK na rok 2014 Na podstawie

Cennik 1/2012

Cenniki nr1/2012 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 1/2012 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dnia 25.06.2012r. w spr. stawek za wynajem sali, świetlicy i kuchni wraz z zapleczem i węzłem sanitarnym w GOK Na podstawie Uchwały Nr XXV/113/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lu