Z A R Z Ą D Z E N I E N R 03 /2019 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dn. 08.07.2019r. W sprawie: Wprowadzenia zmiany do planu finansowego GOK na rok 2019r

Z A R Z Ą D Z E N I E N R     03 /2019

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU     z dn. 30.06.2018r.

                                                                                                                                                                                                                     W sprawie:                                     

                       Wprowadzenia zmiany do planu finansowego GOK na rok 2019r

Na podstawie § 16 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

                                                                                                     § 1

  Z dniem 08.07.2019r. wprowadzam zmiany do planu finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2019r.

§ 2

 Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2019r. po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                                                                                                   Józef Zorembik           

/ podpis i pieczęć dyrektora/

 

                         08.07.2019 r

                                                            PLAN FINANSOWY

         GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU      NA 2019 ROK   PO ZMIANACH

 

 

PRZYCHODY

GOK

BIBLIOTEKI

1.

Wynajem sal i kuchni +zwrot energii

36 000,00

-

2.

Pozostałe przychody

40 000,00

3 000,00

 

RAZEM DOCHODY

79 000,00

 
 

KOSZTY

   

1.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

140 000,00

77 000,00

2.

Energia

10 000,00

700,00

3.

Opał

6 300,00

3 700,00

4.

Zużycie wody

3 000,00

60,00

5.

Usługi komunalne

5 700,00

-

6.

Środki czystości

1 200,00

150,00

7.

Usługi telekomunikacyjne i informatyczne

3 700,00

2 500,00

9.

Inne usługi

9 600,00

100,00

10.

Koszty imprez kulturalnych

30 000,00

-

11.

Zużycie materiałów w związku z wynajmem sali ( dekoracja, serwetki, kwiaty)

 

600,00

 

-

12.

ZFŚS

3 900,00

2 200,00

13.

Artykuły biurowe

500,00

-

14.

Zakup książek

-

7 150,00

15.

Szkolenia i delegacje

3 000,00

 800,00

16.

Inspektorzy GIODO i BHP

4 500,00

-

18.

Kółka zainteresowań i orkiestra ( w tym koszty wyjazdów GOD na przeglądy i festiwale)

 

35 000,00

-

19.

Koszty związane z fontanną

200,00

-

20.

 Remont dachu i rynien

2 800,00

-

21.

Remont biura

4 000,00

-

22.

Olejowanie parkietu

8 800,00

-

23.

Kuchenka elektr

4 700,00

-

24.

Pralka automatyczna

1 000,00

-

25.

Rozdzielenie licznika -kuchnia

3 000,00

-

26.

Ryczałt

1 000,00

-

27.

Vat nieodliczony

15 500,00

640,00

28.

ZAIKS

1 000,00

-

 

RAZEM KOSZTY

298 000,00

95 000,00

 

DOTACJA

219 000,00

92 000,00

 

DOTACJA GOK + GBP

                        311 000,00

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2020 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 171
24 lutego 2020 14:22 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
24 lutego 2020 14:21 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
24 lutego 2020 14:17 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.