Z A R Z Ą D Z E N I E n r 02/2020 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dn. 02.01.2020r. w sprawie: Wprowadzenia planu finansowego GOK Cisek na rok 20120

                  Na podstawie § 16  Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą

nr XXXV/211/2018  RADY GMINY CISEK z dnia 11-06-2018 r . w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

 § 1

 Z dniem 02.01.2020r wprowadzam plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2020.

 § 2

 Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

dyrektor GOK

   - // -          

Józef Zorembik

                                                                                                                                                    02.01.2020 r

 PLAN  FINANSOWY

                                 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU NA 2020 ROK

 

PRZYCHODY

GOK

BIBLIOTEKI

1.

Wynajem sal i kuchni

35 000,00

-

2.

Pozostałe przychody

10 000,00

-

 

RAZEM DOCHODY

45 000,00

 
 

KOSZTY

   

1.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

        153 000,00

             80 000,00

2.

Energia

7 000,00

1 000,00

3.

Opał

7 000,00

8 000,00

4.

Zużycie wody

3 000,00

   100,00

5.

Usługi komunalne

3 000,00

-

6.

Środki czystości

1 000,00

  200,00

7.

Usługi telekomunikacyjne i informatyczne

2 600,00

2 800,00

8

Usługi GIODO i BHP

6 000,00

       0,00

9.

Inne usługi

1 000,00

1 500,00

10.

Koszty imprez kulturalnych: biesiada, koncert z okazji Dnia Kobiet, koncert przy fontannie, dożynki, spotkanie ze św. Mikołajem itp

7 000,00

-

11.

Zużycie materiałów w związku z wynajmem sali ( dekoracja, serwetki, kwiaty)

          1 600,00

-

12.

ZFŚS

3 800,00

2 200,00

13.

Artykuły biurowe

1 400,00

  500,00

14.

Zakup książek

-

6 000,00

15.

Szkolenia i delegacje

1 000,00

   500,00

16.

Spotkania autorskie

-

   700,00

17.

Nagrody za udział w konkursach

 600,00

  500,00

18.

Kółka zainteresowań i orkiestra ( w tym koszty wyjazdów GOD na przeglądy i festiwale)

        35 000,00

-

19.

Koszty związane z fontanną

          1 000,00

-

20.

Drobne remonty- m.in. wymiana drzwi ewakuacyjnych

  0,00

-

21.

Drobne remonty- wymiana wykładziny podłogowej, naprawa chodnika przy budynku

-

  2 000,00

22.

Oprogramowanie SOWA + sprzęt peryferyjny

-

  4 000,00

 

RAZEM KOSZTY

235 000,00

110 000,00

 

DOTACJA

190 000,00

110 000,00

 

DOTACJA GOK + GBP

          300 000,00

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2020 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 165
19 lutego 2020 12:36 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2020 14:55 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2020 14:53 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.