Zarządzenie nr 02/2019 dyrektora GOK w spr. wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2019

Z A R Z Ą D Z E N I E n r 02/2019

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

z dn. 02.01.2019r

 

W sprawie:

                 Wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2019

 Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

 § 1

 Z dniem 02.01.201r wprowadzam plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2019.

 § 2

 Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


 

dyrektor GOK

   - // -          

Józef Zorembik


 

                                                                                                                        04.01.2019 r

 

        PLAN  FINANSOWY

 

      GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

 

       NA 2019 ROK

 

 

 

 

PRZYCHODY

           GOK

BIBLIOTEKI

1.

Wynajem sal i kuchni +zwrot energii

         30 000,00          

                -

2.

Pozostałe przychody

           25 000,00

                -

 

    RAZEM     DOCHODY

                         55 000,00

 

 

KOSZTY

 

 

1.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

142 000,00

 72 000,00

2.

Energia

  12 000,00

      800,00

3.

Opał

    8 000,00

   6 000,00

4.

Zużycie wody

    3 500,00

      100,00

5.

Usługi komunalne

    5 000,00

      -

6.

Środki czystości

    1 500,00

    200,00

7.

Usługi telekomunikacyjne i informatyczne

    1 500,00

 2 800,00

9.

Inne usługi

    6 000,00

   500,00

10.

Koszty imprez kulturalnych

    5 000,00

      -

11.

Zużycie materiałów w związku z wynajmem sali ( dekoracja, serwetki, kwiaty)

 

   1 000,00

 

      -

12.

ZFŚS

   3 400,00

 2 200,00

13.

Artykuły biurowe

      500,00

    300,00

14.

Zakup książek

       -

 4 500,00

15.

Szkolenia i delegacje

      500,00

    600,00

16.

Inspektorzy GIODO i BHP

    5 100,00 

 -

18.

Kółka zainteresowań i orkiestra ( w tym koszty wyjazdów GOD na przeglądy i festiwale)

 

 45 000,00

 

   -

19.

Koszty związane z fontanną

   1 000,00

  -

20.

Drobne remonty

   5 000,00

     

 -

 

RAZEM KOSZTY

246 000,00

90 000,00

 

DOTACJA

191 000,00

90 000,00

 

DOTACJA   GOK + GBP

                            281 000,00


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2019 18:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 799
23 lipca 2019 10:53 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
18 stycznia 2019 18:16 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
18 stycznia 2019 18:16 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.