Z A R Z Ą D Z E N I E N R 04/2017 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dn. 28.07.2017r. W sprawie: Wprowadzenia zmiany do planu finansowego GOK na rok 2017

A R Z Ą D Z E N I E N R 04/2017

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

z dn. 28.07.2017r.

 

W sprawie:

Wprowadzenia zmiany do planu finansowego GOK na rok 2017

Na podstawie §16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 28.07.2017r wprowadzam zmiany do plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2017.

§ 2

 

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2017 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

                                                                                                     Załącznik do zarządzenia nr 04/2019

 

           PLAN FINANSOWY   GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

 NA 2017 ROK  PO ZMIANACH

 

 

 

PRZYCHODY

           GOK

BIBLIOTEKI

1.

Wynajem sal i kuchni +zwrot energii

         40 000,00           

                -

2.

Pozostałe przychody

         21 500,00

                -

 

RAZEM     PRZYCHODY

                         61 500,00

 

 

KOSZTY

 

 

1.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

133 000,00

 59 100,00

2.

Energia

  16 000,00

     500,00

3.

Opał

    8 700,00

  4 700,00

4.

Zużycie wody

    2 800,00

     100,00

5.

Usługi komunalne

    4 400,00

-

6.

Środki czystości

    1 700,00

    200,00

7.

Usługi telekomunikacyjne i informatyczne

   4 000,00

 2 700,00

8.

Inne usługi

  20 200,00

   -  

9.

Koszty imprez kulturalnych

    4 000,00

  -

10.

Zużycie materiałów w związku z wynajmem sali ( dekoracja, serwetki, kwiaty)

 

     900,00

 

  -

11.

ZFŚS

   3 500,00

 2 400,00

12.

Artykuły biurowe

   1 000,00

    500,00

13.

Zakup książek

       -

 5 000,00

14.

Szkolenia i delegacje

    700,00

   100,00

15.

Wyposażenie

 4 300,00

  1 900,00

16.

Kółka zainteresowań i orkiestra ( w tym koszty wyjazdów GOD na przeglądy i festiwale)

 40 700,00

 

       -

17.

Koszty związane z fontanną

     400,00

       -

18.

Drobne remonty

  3 000,00

500,00

     

 

RAZEM KOSZTY

249 300,00

77 200,00

DOTACJA

187 800,00

77 200,00

DOTACJA   GOK + GBP

                         326 500 ,00

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2019 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 363
10 stycznia 2019 15:19 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
10 stycznia 2019 15:18 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.