Z A R Z Ą D Z E N I E n r 03/2017 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU z dn. 28.01.2017r W sprawie: Wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E n r  03/2017

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

z dn. 28.01.2017r

 

W sprawie:

                  Wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2017

Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 02.01.2017r wprowadzam plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2017.

§ 2

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2017 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

   

                                                                                                                               

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Zał. do zarządzenia 01/2017

                                                                                                       

                                                     PLAN FINANSOWY

                            GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

                                                           NA 2017 ROK

 

 

PRZYCHODY

           GOK

BIBLIOTEKI

1.

Wynajem sal i kuchni +zwrot energii

         40 000,00          

                -

2.

Pozostałe przychody

           5 000,00

                -

 

    RAZEM     DOCHODY

                         45 000,00

 

 

KOSZTY

 

 

1.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

135 000,00

 75 000,00

2.

Energia

  14 000,00

     500,00

3.

Opał

    8 000,00

  5 000,00

4.

Zużycie wody

    3 000,00

     100,00

5.

Usługi komunalne

    4 000,00

-

6.

Środki czystości

    2 000,00

    100,00

7.

Usługi telekomunikacyjne i informatyczne

    3 500,00

 2 500,00

8.

Inne usługi

    3 000,00

     500,00

9.

Koszty imprez kulturalnych

    4 000,00

      -

10.

Zużycie materiałów w związku z wynajmem sali ( dekoracja, serwetki, kwiaty)

 

   2 000,00

 

      -

11.

ZFŚS

   3 400,00

 2 400,00

12.

Artykuły biurowe

   1 400,00

    500,00

13.

Zakup książek

       -

 2 200,00

14.

Szkolenia i delegacje

   1 000,00

   500,00

15.

Spotkania autorskie

      -

    600,00

16.

Nagrody za udział w konkursach

     -

    100,00

17.

Kółka zainteresowań i orkiestra ( w tym koszty wyjazdów GOD na przeglądy i festiwale)

 

 35 000,00

 

       -

18.

Koszty związane z fontanną

     700,00

       -

19.

Drobne remonty- sanitariat GBP oraz wymiana grzejnika

 

  -

 

      -

20.

Drobne remonty- przedsionek GOK

  -

      -

 

 

 

 

 

RAZEM KOSZTY

220 000,00

90 000,00

 

DOTACJA

175 000,00

90 000,00

 

DOTACJA   GOK + GBP

                           310 000 ,00

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2019 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 337
10 stycznia 2019 15:15 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
10 stycznia 2019 15:15 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.