Zarządzenie Nr 7 /2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cisku

Zarządzenie  Nr 7 /2018

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

z dnia 13 grudnia 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cisku

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.                                                          w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić selekcję księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cisku w terminie od 17 do 21 grudnia 2018 r.

§ 2

Na czas przeprowadzenia selekcji księgozbioru z dniem 17 grudnia 2018 r. , powołuję komisję w składzie:

  1. Aneta Langer – przewodniczący
  2. Monika Głombik – członek
  3. Weronika Zimmermann – członek

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                                                          13.12.2018r.

                                                                                                                      -//- J. Zorembik

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 418
13 grudnia 2018 14:51 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
13 grudnia 2018 14:48 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.