Zarządzenie Nr 6 /2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w Filii Bibliotecznej w Łanach

Zarządzenie  Nr 6 /2018

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

z dnia 06 grudnia 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych

w Filii Bibliotecznej w Łanach

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  29 października 2008 r.                                                       w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić selekcję księgozbioru w Filii Bibliotecznej w Łanach w terminie  od 10 do 14 grudnia 2018 r.

§ 2

Na czas przeprowadzenia selekcji księgozbioru z dniem 10 grudnia 2018 r. , powołuję komisję w składzie:

  1. Joanna Balas – przewodniczący
  2. Monika Głombik – członek
  3. Weronika Zimmermann – członek

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 233
13 grudnia 2018 14:43 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
13 grudnia 2018 14:41 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.