Z A R Z Ą D Z E N I E n r 04/2018 z dn. 30.06.2018r W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018

Z A R Z Ą D Z E N I E N R     04 /2018

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU     z dn. 30.06.2018r.

                                                                                                                                                                                                                     W sprawie:                                     

                       Wprowadzenia zmiany do planu finansowego GOK na rok 2018r

Na podstawie § 16 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

                                                                                                     § 1

  Z dniem 30.06.2018r. wprowadzam zmiany do planu finansowy Gminnego Ośrodka Kultury           w Cisku na rok 2018r.

§ 2

 Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2018r. po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                                                                                                                                  Józef Zorembik           

 

/ podpis i pieczęć dyrektora/

 

                                                                  

                                                                                                                                                  30.06.2018 r

                                                    PLAN FINANSOWY

                              GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

                                                           NA 2018 ROK po zmianach

 

 

PRZYCHODY

           GOK

BIBLIOTEKI

1.

Wynajem sal i kuchni +zwrot energii

         43 000,00          

                -

2.

Pozostałe przychody

         12 000,00

                -

 

    RAZEM     DOCHODY

                         55 000,00

 

 

KOSZTY

 

 

1.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi +

(nagroda oraz odprawa )

150 000,00

 68 000,00

2.

Energia

  16 000,00

     500,00

3.

Opał

   9 000,00

   4 000,00

4.

Zużycie wody

  1 600,00

      50,00

5.

Usługi komunalne

    5 000,00

      -

6.

Środki czystości

    2 000,00

    100,00

7.

Usługi telekomunikacyjne i informatyczne

    1 500,00

 2 600,00

8.

Inne usługi

    2 850,00

 1 300,00

9.

Koszty imprez kulturalnych

    12 000,00

      -

10.

Zużycie materiałów w związku z wynajmem sali ( dekoracja, serwetki, kwiaty)

 

     650,00

 

      -

11.

ZFŚS

   3 400,00

 2 200,00

12.

Artykuły biurowe

   1 000,00

    250,00

13.

Zakup książek

       -

 6 000,00

14.

Szkolenia i delegacje

     1 000,00

    500,00

15.

Spotkania autorskie

      -

    500,00

16.

Nagrody za udział w konkursach

      0,00

    0,00

17.

Kółka zainteresowań i orkiestra ( w tym koszty wyjazdów GOD na przeglądy i festiwale)

 

 32 000,00

 

       -

18.

Koszty związane z fontanną

   1 000,00

      -

 

 

 

 

 

RAZEM KOSZTY

239 000,00

86 000,00

 

DOTACJA

184 000,00

86 000,00

 

DOTACJA   GOK + GBP

                           270 000 ,00

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 321
14 marca 2019 13:49 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
13 marca 2019 15:13 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
13 grudnia 2018 14:25 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.