Z A R Z Ą D Z E N I E n r 01/2018 z dn. 0.01.2018r W sprawie Wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2018

Z A R Z Ą D Z E N I E n r 01/2018
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU
z dn. 0.01.2018r
 
W sprawie:
                  Wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2018
Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:
§ 1
Z dniem 02.01.2018r wprowadzam plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2018.
§ 2
Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2018 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
Józef Zorembik
/ podpis i pieczęć dyrektora/
   

                                                                                                                               Zał. do zarządzenia 01/2018

                                                                                                                                           2.01.2018 r

                                                    PLAN FINANSOWY

                              GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

                                                           NA 2018 ROK

 

 

PRZYCHODY

           GOK

BIBLIOTEKI

1.

Wynajem sal i kuchni +zwrot energii

         30 000,00          

                -

2.

Pozostałe przychody

           5 000,00

                -

 

    RAZEM     DOCHODY

                         35 000,00

 

 

KOSZTY

 

 

1.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi +

(nagroda oraz odprawa )

140 000,00

 75 000,00

2.

Energia

  13 000,00

   1 000,00

3.

Opał

   6 000,00

   5 000,00

4.

Zużycie wody

    2 500,00

      100,00

5.

Usługi komunalne

    5 000,00

      -

6.

Środki czystości

     700,00

    200,00

7.

Usługi telekomunikacyjne i informatyczne

    1 000,00

 2 800,00

8.

Inne usługi

    2 000,00

 1 000,00

9.

Koszty imprez kulturalnych

    4 000,00

      -

10.

Zużycie materiałów w związku z wynajmem sali ( dekoracja, serwetki, kwiaty)

 

   2 000,00

 

      -

11.

ZFŚS

   3 400,00

 2 200,00

12.

Artykuły biurowe

   1 000,00

    500,00

13.

Zakup książek

       -

 2 000,00

14.

Szkolenia i delegacje

     500,00

    500,00

15.

Spotkania autorskie

      -

    500,00

16.

Nagrody za udział w konkursach

      400,00

    200,00

17.

Kółka zainteresowań i orkiestra ( w tym koszty wyjazdów GOD na przeglądy i festiwale)

 

 33 000,00

 

       -

18.

Koszty związane z fontanną

     500,00

      -

 

 

 

 

 

RAZEM KOSZTY

215 000,00

90 000,00

 

DOTACJA

180 000,00

90 000,00

 

DOTACJA   GOK + GBP

                           270 000 ,00

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2018 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 536
23 kwietnia 2018 14:01 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
23 kwietnia 2018 13:59 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
23 kwietnia 2018 13:49 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.