Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko

ZARZĄDZENIE NR     2 /2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
z dnia 26.03.2018
W sprawie:                                                                                                                            
                  powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko                                                                       
 
 
Na podstawie Zarządzenia nr 7/2016  z dnia 10.01.2016 r.w sprawie wprowadzenia Procedury rekrutacji pracowników  Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku powołuję komisje rekrutacyjną do wyłonienia pracownika na stanowisko: młodszy bibliotekarz w Filii                     
                                          Bibliotecznej w Łanach 
 
§ 1 
 
Komisja w składzie:
 
1.  Józef Zorembik – dyrektor GOK
2.  Joanna Balas   - kierownik GBP
 
 dokona procedury wyłonienia pracownika na stanowisko: młodszy bibliotekarz w  GBP Filia  Biblioteczna w Łanach. 
 
§ 2
 
Kryteria oceny kandydatów na stanowisko młodszy bibliotekarz:
 
1.  Analiza dokumentów aplikacyjnych i ocena stopnia spełnienia warunków formalnych.
2.  Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych.
3.  Rozmowa kwalifikacyjna.
 
§ 3
 
Z przeprowadzonej rekrutacji komisja sporządzi protokół
 
                                                                                                                Dyrektor
                                                                                                             Józef Zorembik   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2018 16:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 520
26 marca 2018 16:56 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
26 marca 2018 16:54 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.