Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych

                                            ZARZĄDZENIE NR     5 /2017

 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku z dnia  23.11.2017r

W sprawie :

PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI KONTROLNEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I  POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 Na podstawie instrukcji o przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w GOK Cisek zarządzam co następuje:

                                                            § 1.

 Powołuję komisje do przeprowadzenia inwentaryzacji w GOK Cisek w składzie:

 1. Joanna Balas – przewodnicząca komisji

2. Grażyna Antonowicz – członek komisji

3. Weronika Zimmermann – członek komisji

                                                             § 2.

 Powołuję komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji w GBP Cisek w składzie:

 1. Grażyna Antonowicz- przewodnicząca komisji

2. Weronika Zimmermann- członek komisji

                                                              § 3.

 Powołuję komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji w GBP filia Łany w składzie:

 1. Joanna Balas – przewodnicząca komisji

2. Weronika Zimmermann – członek komisji

                                                               § 4.

 Komisja przeprowadzi spis środków i pozostałych środków trwałych w okresie

 od 27.11.2017 do 29.11.2017

                                                              § 5.

 Księgowość dokona rozliczenia inwentaryzacji w terminie do 31.12.2017r

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2018 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 788
16 marca 2018 14:48 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
16 marca 2018 14:47 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
15 lutego 2018 13:52 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.