Zarządzenie nr 02/2014

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 02/2014

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

z dn. 25.08.2014r.

 

W sprawie:                                                                                                                                                                                            Wprowadzenia zmiany do planu finansowego GOK na rok 2014

            Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 25.08.2014r wprowadzam zmiany do plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2014.

§ 2

 

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2014 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

Józef Zorembik         

/ podpis i pieczęć dyrektora/

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 763
21 lipca 2016 10:15 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
21 lipca 2016 10:14 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
21 lipca 2016 10:14 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.