Zarządzenie n r 01/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E n r 01/2016

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

z dn. 04.01.2016r

 

W sprawie:

                     Wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2016

Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

 § 1

Z dniem 04.01.2016r wprowadzam plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2016.

§ 2

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2016 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Józef Zorembik

/ podpis i pieczęć dyrektora/ 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2016 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1039
20 lipca 2016 11:24 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
19 lipca 2016 11:23 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
19 lipca 2016 11:21 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.