Zarządzenie nr 01/2014

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 01/2014

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

z dn. 02.01.2014r.

W sprawie:

Wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2014

Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

§ 1

 

Z dniem 02.01.2014r wprowadzam plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2014.

§ 2

 

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2014 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

Józef Zorembik

dyrektora GOK

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2015 18:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1422
28 stycznia 2015 18:13 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
28 stycznia 2015 18:11 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.