Zarządzenie nr 03/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 03/2013

 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku z dn. 30.11.2013r.

W sprawie:

PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI KONTROLNEJ SRODKÓW TRWAŁYCH I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Na podstawie instrukcji o przeprowadzaniu inwentaryzacji kontrolnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w GOK zarządzam co następuje:

§ 1

 Powołuję komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji w GOK Cisek w składzie:

 1. Joanna Balas - przewodnicząca komisji

 2. Grażyna Antonowicz - członek komisji

 3. Weronika Zimmermann- członek komisji

   § 2

 Powołuję komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji w GBP Cisek w składzie:

 1. Grażyna Antonowicz- przewodnicząca komisji

 2. Ewald Smykała- członek komisji

 3. Weronika Zimmermann- członek komisji

 § 3

 Powołuję komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji w GBP filia łany w składzie:

 1. Joanna Balas- przewodnicząca

 2. Ewald Smykała- członek komisji

 3. Weronika Zimmermann- członek komisji

                                                                        § 4

Komisja przeprowadzi spis środków trwałych i pozostałych środków trwałych w okresie od 01.12.2013r. do 17.12.2013r.

                                                                        § 5

 Księgowość dokona rozliczenia inwentaryzacji w terminie do 31.12.2013r.

 

Józef Zorembik

dyrektor GOK

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2015 17:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1119
18 lipca 2016 14:35 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
28 stycznia 2015 18:10 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
28 stycznia 2015 18:06 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.