Zarządzenie nr 01/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 01/2013

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

z dn. 15.07.2013r.

W sprawie:

Wprowadzenia zmiany do planu finansowego GOK na rok 2013

 

Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

§ 1

 

Z dniem 15.07.2013 wprowadzam zmiany do plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2013.

§ 2

 

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2013 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

Józef Zorembik podpis i pieczęć dyrektora

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2015 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1004
27 stycznia 2015 14:54 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
27 stycznia 2015 14:50 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.