Zarządzenie nr 15/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15/2012

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

z dn. 31.12.2012r.

W sprawie:

Wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2013

 

Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

§ 1

 Z dniem 01.01.2013 wprowadzam plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2013.

§ 2

 

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2013 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

/--/ Józef Zorembik

/ podpis i pieczęć dyrektora/

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2015 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1041
27 stycznia 2015 14:50 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
27 stycznia 2015 14:49 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
27 stycznia 2015 14:46 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.