Zarządzenie nr 14/12

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku z dn. 31.12.2012r.

 

W sprawie:

ustalenia tekstu zakładowego regulaminu wynagradzania pracowników

Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 3 października 2012r. W sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, (D U z dn. 8 października 2012 poz. 1105)zarządza się co następuje:

§ 1

 

ustalam tekst zakładowego regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku ul. Planetorza 30

§ 2

Tekst zakładowego regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zakładowy regulamin wynagradzania ustalony w załączniku do niniejszego zarządzenia obowiązuje z dniem 01.01.2013r.


 Józef Zorembik

...............................

/ podpis i pieczęć dyrektora/

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2015 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1191
27 stycznia 2015 14:43 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
27 stycznia 2015 14:34 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.